X
   
 
  • سپرده قرض الحسنه جاری

   سپرده قرض الحسنه جاری

   سپرده قرض الحسنه جاری

   با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری در بانک پارسیان می توانید با پس انداز وجوه خود در این حساب همانند کلیه حساب های بانک پارسیان از تمامی شعب به حساب سپرده قرض الحسنه جاری خود دسترسی داشته باشید

   شرایط و چگونگی افتتاح حساب

   - افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی:


   شرایط

   داشتن حداقل سن 18 سال
   داشتن معرف
   خوش حسابی در سیستم بانکی کشور
   محروم نبودن از حق افتتاح حساب جاری
   داشتن اهلیت جهت افتتاح حساب

   مدارک:

   تکمیل فرم افتتاح حساب
   اصل و تصویر شناسنامه
   اصل و تصویر کارت ملی   - افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقوقی:


   شرایط

   پیش بینی اختیار افتتاح حساب قرض الحسنه جاری در اساسنامه
   خوش حسابی در سیستم بانکی کشور


   مدارک:

   اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت، شامل: آگهی تاسیس، اساسنامه، روزنامه رسمی آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت،
   اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
   اصل و تصویر شناسنامه مدیران شرکت
   اصل و تصویر کارت ملی مدیران شرکت   - مزایای این حساب

   شما می توانید از گستره وسیع خدمات الکترونیکی پارسیان از قبیل کارت نقدی متصل به حساب (حساب قرض الحسنه جاری حقیقی)، تلفن بانک، اینترنت بانک، موبایل بانک و SMS استفاده کنید.
   با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری در بانک پارسیان، می توانید از خدمات زیر بهره مند شوید:
   استفاده از دسته چک و کارت نقدی متصل به حساب: ما در بانک پارسیان تمامی تلاش خود را به کار بسته ایم تا دسترسی شما به حساب هایتان را ساده و سریع کنیم. با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری شما علاوه بر امکان استفاده از دسته چک می توانید کارت الکترونیکی نقدی متصل به این حساب را نیز در زمان افتتاح حساب و بدون نیاز به مراجعه مجدد به شعبه دریافت کنید.


   - مبالغ موجودی مورد انتظار ابتدای روز حساب های قرض الحسنه جاری
   حساب های حقیقی: 5 میلیون ریال
   حساب های حقوقی: 20 میلیون ریال