X
   
 
  • سپرده قرض الحسنه پس انداز

   با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز در بانک پارسیان می‌توانید علاوه بر کلیه خدمات بانکداری، در اجر معنوی کمک به افراد نیازمند و شرکت در امور خیریه و حمایتی سهیم باشید. به منظور تشویق و گسترش فرهنگ قرض الحسنه، منابع تجهیز شده از حساب های قرض الحسنه پس انداز، صرفاً برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به کار گرفته می‌شود. به فضل الهی و همراهی خیّرین گرامی، بانک پارسیان توانسته است با ارایه گسترده ترین و متنوع ترین خدمات قرض الحسنه رضایت مشتریان را فراهم آورد.
   شرایط و چگونگی افتتاح حساب
   - شرایط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز اشخاص حقیقی:
   حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز 12 سال تمام می‌باشد.
   مدارک:
   تکمیل فرم افتتاح حساب
   اصل و تصویر شناسنامه
   اصل و تصویر کارت ملی
   - شرایط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز اشخاص حقوقی:
   پیش بینی اختیار افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز در اساس نامه
   مدارک:
   اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت، شامل:آگهی تاسیس، اساس نامه، روزنامه رسمی آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
   اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت

   مزایا و شرایط اختصاصی:
   1- افرادی که به سن 12 سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند، حق برداشت از این سپرده منحصراً با دارنده سپرده می‌باشد. صاحب سپرده می‌تواند پس از رسیدن به سن 15 سال تمام از موجودی سپرده خود برداشت نماید.
   2- مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. حق استفاده از موجودی سپرده تا زمان رسیدن طفل به سن 18 سال تمام فقط با مادر می‌باشد.
   3- برای صغار علاوه بر ولی قهری، هر شخص دیگری می‌تواند سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح و وجوهی را به سپرده مفتوحه واریز نماید. لیکن تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام یا ارائه حکم رشد صادره از سوی مراجع قضایی، حق استفاده از موجودی سپرده با ولی یا قائم مقام قانونی وی با ارائه مدارک مربوطه خواهد بود.
   4- اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم صرفاً می‌توانند با حضور در شعبه نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز اقدام نمایند.
   مبالغ موجودی مورد انتظار در حساب های قرض الحسنه پس انداز
   حداقل موجودی جهت شرکت در قرعه کشی جوایز سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی، مبلغ 500.000 ریال و به ازای حداقل مانده به میزان 200.000 ریال در هر روز، یک امتیاز برای شرکت در قرعه کشی مذکور اختصاص می‌یابد.