X
   
 
  • طرح اعتباری پژواک پارسیان
   بسته اعتباری مشتریان دارای وثایق گروه نقد (پژواک)
   به منظور دریافت تسهیلات سریع و آسان، بدون نیاز به ضامن و سپری شدن دوره انتظار می توانید در این طرح شرکت نمایید.
   شما می توانید با حفظ سرمایه اولیه و بهره مندی از سود آن، با دریافت تسهیلات ارزان قیمت، امکان خرید مایحتاج ضروری خود را فراهم کنید.
   برای دریافت تسهیلات با نرخ های 4% ، %8 ، %10%و 12%، کافیست با افتتاح سپرده بلندمدت یکساله با نرخهای 5% و 8% و توثیق آن تا پایان مدت تسهیلات از مزایای این طرح بهره مند گردید.
   نحوه بازپرداخت این تسهیلات بصورت اقساط ماهیانه (قابل انتخاب از 12 ماه تا 60 ماه )و تا سقف 85 درصد مبلغ سپرده مذکور( توثیق شده) می باشد.