X
   
 
  •  
  • فهرست پرسش های سوالات متداول متفرقه

   آیا ضرب سکه های پارسیان توسط بانک پارسیان انجام می شود؟


   خیر، بانک پارسیان هیچگونه سکه ای ضرب نمی کند.

   با عنایت به اینکه اسکناسهای رایج دارای ارزش اعتباری می باشند نه ذاتی، به چه دلیل اسکناسی که بخشی از آن از بین رفته با ارزش کمتری مورد پذیرش واقع می شود و مبنای ارزش گذاری آن چیست؟

   در صورتی که مطمئن باشیم بخش ناقص و کسری اسکناس از بین رفته است، اسکناس ناقص معادل ارزش اسکناس کامل ارزیابی می گردد، ولی از آنجا که در اکثر مواقع نمی توان ثابت نمود که مابقی اسکناس ناقص از بین رفته و ممکن است توسط اشخاص دیگری ارائه گردد، بنابراین ارزش اسکناس ناقص بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی که معادل درصدی از مقدار باقی مانده از صد در صد اسکناس کامل می باشد، تعیین می¬گردد.