X
   
 
  • پرسشنامه قانون جدید چک
   مشتری گرامی،
   سلام؛ روابط عمومی بانک پارسیان تصمیم دارد در یک طرح پژوهشی، میزان آگاهی مشتریان و مخاطبین خود در خصوص الزامات قانون چک ( که از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد)، را ارزیابی کرده تا امکان ایجاد محتوای آموزشی و اطلاع رسانی با دقت بیشتر فراهم شود.
   سپاسگزار شما خواهیم بود اگر با تکمیل پرسشنامه زیر ما را همراهی کنید.
   ضمنا برای قدردانی از شرکت کنندگان، به 6 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جایزه اهدا می شود.
   برای پاسخ گویی به پرسش ها، می توانید اینجا را مشاهده کنید.

   ردیفسوال
   1 *نام و نام خانوادگی
   2 *شماره تماس
   3 *جنسیت
   4 *سن
   5 *تحصیلات
   6 *مشتری بانک پارسیان
   7 *دارنده حساب جاری بانک پارسیان
   8 *از تغییرات اخیر قانون چک آگاهی دارم
   9 *برای دریافت اطلاعات، از کدام درگاه ارتباطی بانک پارسیان بیشتر بهره بردای می کنم.
   10 *برای انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی چه نوع طرح هایی را می پسندم؟
   11کدام مورد از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد است؟
   12چگونه می توانیم از وضعیت اعتباری صادرکننده چک، آگاه شویم؟
   13صادرکننده چک چه اطلاعاتی را باید در سامانه صیاد ثبت کند؟
   14کدامیک از الزامات قانونی چک های جدید، نیست؟
   15شناسه یکتای 16 رقمی مندرج در چک، در چه هنگامی می بایست در سامانه صیاد ثبت شود؟
   16ثبت نهایی چک در سامانه صیاد در چه زمانی انجام می شود.
   17برای تاییدچک در سامانه صیاد، ذینفع چک چه مواردی را می بایست تطبیق و بررسی نماید؟
   18کدامیک از موارد زیر منجر به رفع سوء اثر چک می شود.
   19بر اساس قانون جدید چک، پس از گذشت..... از برگشت چک( ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک) تمامی حساب های صادرکننده چک در تمامی بانک ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک مسدود می شوند.
   20کدامیک از موارد زیر درست نیست؟
   کد امنیتی: *