X
   
 
    • تقدیر استانداری و مدیر کل امداد امام خمینی (ره) استان زنجان از بانک پارسیان

      تقدیر استانداری و مدیر کل امداد امام خمینی (ره) استان زنجان از بانک پارسیان
      فرامرز نیک سرشت معاون استانداری و هدایت صفری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با اهدای لوح سپاس به جناب آقای حسنی، رئیس شعبه زنجان، و عملکرد همکاران این شعبه به دلیل حمایت بانک پارسیان در خصوص اعطای تسهیلات اشتغال زایی به مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و اقداماتی که در این زمینه انجام دادند. تشکر و قدردانی کرد.