X
   
 
  • طرح اعتباری نوید پارسیان
   خبری خوش برای فعالان تجاری طرح اعتباری نوید پارسیان
   مژده به تمامی دارندگان کسب و کارهای خرد حقیقی یا حقوقی که درآمد ناشی از فعالیت تجاری ایشان در بانک پارسیان متمرکز است.
   دریافت تسهیلات با نرخ های 8%، 12% و 18%، مبتنی بر میانگین موجودی هر مشتری و مدت بازپرداخت قابل انتخاب با اقساط ماهیانه یک تا سی وشش ماه و یا یکجا در سررسید سه ماهه
   فقط کافیست دارای شرایط زیر باشید:
   دارنده سپرده جاری با دسته چک یا بدون دسته چک و پذیرندگان کارتخوان پارسیانی که شش ماه از تاریخ افتتاح آن سپری شده‌ باشد.
   همچنین میانگین حداقل مانده در سپرده مذکور، در سه ماه منتهی به تاریخ درخواست تسهیلات، به تفکیک هر ماه بالغ بر 30 میلیون ریال باشد.
   و میانگین ماهیانه واریزی های ناشی از گردش مالی شما، طی سه ماه پیوسته منتهی به تاریخ درخواست تسهیلات، بالغ بر 150 میلیون ریال باشد.

   سایر مزایای قابل استفاده در این طرح:
   دریافت خدمات بیمه‌ای رایگان و با تخفیف؛
   برخورداری از ضرایب جذاب تسهیلات تا بیش از 4 برابر میانگین حساب؛
   انتخاب دوره بازپرداخت توسط مشتری؛
   امکان انتقال امتیاز به سایر شرکا، در سپرده های مشترک مشمول طرح؛
   امکان انتقال امتیاز به پرسنل معرفی شده از طرف شرکت در مشمولین حقوقی طرح؛
   همچنین در صورت دارا بودن بیش از یک سپرده مشمول طرح، می توانیداز مجموع میانگین سپرده ها(مشمول طرح باشند) برای شرکت در این طرح استفاده کنید.

   به شما پیشنهاد میکنیم برای برخورداری از مزایای این طرح مراودات مالی خود جهت تسویه با طرف های تجاری را در سپرده جاری نزد بانک پارسیان متمرکز کنید.