X
   
 
    • روش استفاده از سیستم همراه بانک بر روی گوشی های دارای سیستم عامل اندروید چگونه است؟

      بهترین گزینه برای گوشی های دارای سیستم عامل اندروید فعال نمودن GPRS می باشد. انجام عملیات فعال سازی GPRS برای این نوع گوشی ها در خدمات ویژه شعبه خانگی امکان پذیر است.