X
   
 
  • چگونه می توان از خدمات «تلفنبانک» و انتقال وجه آن استفاده نمود؟

   برای استفاده از تلفنبانک لازمست مراحل زیر را طی نمایید:
   1- به یکی از شعب بانک پارسیان مراجعه و رمز تلفنبانک (ورود و انتقال وجه) را دریافت نمایید.
   2- با شماره 89111 تماس بگیرید، و مطابق فرمان گوینده تلفنبانک عمل نمایید. دقت بفرمایید به هنگام ورود شماره حساب خود به جای خط تیره دکمه «*» را بزنید.