X
   
 
    • آیا خرید شارژ تلفن همراه از طریق «دستگاه خودپرداز» کارمزد دارد؟


      خیر