X
   
 
    • انتقال وجه از کارت نقدی پارسیان به سایرکارت های شتابی از درگاه های بانک پارسیان به چه صورت امکان پذیر می باشد؟

      انتقال وجه کارت به کارت از طریق دستگاه¬های خودپرداز متصل به شبکه شتاب و اینترنت بانک پارسیان روزانه تا سقف 30.000.000 ریال و همچنین از طریق دستگاه های کارت خوان شعبه ای (EFT POS) با ارائه کارت ملی، روزانه تا سقف 150.000.000 ریال امکانپذیر می باشد.