X
   
 
  • برای مسدودی «کارت نقدی» چه باید کرد؟

   1. مراجعه به هر یک از شعب بانک پارسیان
   2. شماره تماس 84842668 از ساعت 21 به بعد
   3. شماره تماس 81151000 ( مرکز تماس مشتریان ) از شروع ساعت اداری تا ساعت 21
   4. از طریق تلفنبانک ( برای مشتری دارای رمز تلفنبانک پارسیان )
   5. از طریق اینترنت بانک ( برای مشتری دارای رمز اینترنت بانک پارسیان )
   6. از طریق موبایل بانک
   7. مراجعه مشتری به یک خودپرداز مدل Wincor ( مدل ، بالای مانیتور خودپرداز نوشته شده است ) و فشردن دکمه HOT نمودن کارت ( دکمه بدون رنگ گوشه راست و پایین صفحه کلید ) برای چند ثانیه و وارد نمودن شماره کارت در کادر ظاهر شده.