X
   
 
    • رمز اول «کارت نقدی» خود را فراموش کرده ام چه باید بکنم؟

      با داشتن کارت ملی و شناسنامه و دفترچه حساب به یکی از شعب بانک پارسیان مراجعه نمایید.