X
   
 
    • مادر برای فرزند چه حسابی می تواند افتتاح نماید؟

      مادر می­تواند به نام فرزند صغیر خود سپرده قرض­الحسنه پس­انداز افتتاح نماید. حق برداشت از سپرده تا زمان رسیدن طفل به سن 18 سال تمام منحصراً با مادر می­باشد.